Rúas que son estradas


Xulio Xiz

Entre outras publicacións, folleo todos os días o Diario Oficial de Galicia, a versión galega do “Boletín oficial del Estado”, onde por veces os vilalbeses somos protagonistas, e sempre é bo estar ó día no que nos afecta de xeito directo.

Foi o martes pasado cando o Diario publicou un Decreto da Consellería de Medio Ambiente, territorio e infraestructuras polo que se aproba o cambio de titularidade de tres estradas no termo de Vilalba.

Dito así parece que non nos afecta para nada, porque que unhas rúas que son estradas dependan dunha ou doutra administración parece non ter moita importancia para os vilalbeses da pé, pero sí que ten importancia.

As rúas que coinciden con estradas, dentro de Vilalba, ata agora correspondían á Consellería indicada da Xunta de Galicia, dela era a súa responsabilidade e, polo tanto, á consellería correspondía regular o seu funcionamento e amañalas cando fose necesario. Desde agora, xa non é así. Vede, pois, se é importante o tema para Vilalba.

A normativa legal establece que as vías de titularidade autonómica nas que a circulación teña características urbanas se entreguen ós respectivos concellos, e así se fai porque aínda que o que constitúe o nervio da circulación en Vilalba: a carretera, a súa bifurcación nas estradas a As Pontes e Mondoñedo, e todas as que nela inciden (estradas a Lugo, Meira e Ferrol), sexan parte dunha rede viaria moito máis ampla, en Vilalba son vías urbanas e só ó Concello debe competir a súa responsabilidade.

Xa o dí o Diario Oficial de Galicia: desde agora corresponden ó concello de Vilalba a partir da formalización da entrega das vías todas as actividades de xestión, mantemento, conservación e explotación, así como o dexercicio das funcións de disciplina viaria e calquera outra que
puidese corresponderlle como nova Administración titular das estradas.

Poderá así libremente o concello regular as limitacións de velocidade, os aparcamentos, multar ós infractores sen que Tráfico interveña. E correr co mantemento e reparación destas vías.

Para os primeiros tempos, estas novas rúas vilalbesas que ata agora eran estradas traen importantes pans debaixo do brazo, e os investimentos da Xunta van superar o millón de euros para poñelas en valor e deixalas como corresponde. Pero no futuro non valerá acudir de novo a outras administracións, e será o concello vilalbés o que deberá correr con todo o que supoña manter en estado de revisión estas vías urbanas.

Que todo ten dúas visións, ás veces contrapostas: está moi ben que Vilalba poida decidir de xeito autónomo sobre as súas vías máis importantes, sen que outra Administración teña que supervisar as súas decisións. Pero esta independencia ten tamén como consecuencia que temos
que ser todos nós – o Concello, ó fin – os que nos responsabilicemos da súa conservación e mantemento.

Ese é o normal resultado da autonomía, da independencia: ser responsables dos nosos actos no máis amplo sentido da palabra. E responder de todo o que fagamos coa nosa palabra, coas nosas conductas e co noso patrimonio.

Que está moi ben que esas rúas sexan nosas, somente nosas. Pero a Consellería de Medio ambiente, Territorio e Infraestruturas quítase de encima un bo peso, que lle deixa endosado ó Concello de Vilalba. Que sexa para ben!

9 de feb. de 2010

0 comentários :

Danos a túa opinión