Vinte anos de Lucensia

Redacción

A revista LUCENSIA, miscelánea de cultura e investigación, presentará o vindeiro mércores, día 19, un novo número, o 40. Esta edición semestral de 204 páxinas darase a coñecer no auditorio de Caixa Galicia de Lugo, ubicado na Praza de Santa María, ás seis e media da tarde. O libro-revista, edición especial, será obsequiado a todos os asistentes ao acto, que é de acceso libre.

Ao coincidir estas popularmente chamadas "vodas de porcelana" (vixésimo cumpreanos) dentro do Ano Santo Compostelán, o número 40 que agora se presenta aborda o tema xacobeo desde diversos puntos (teolóxico, histórico e literario). Un dos autores dos traballos publicados, o tradutor do famoso Codex Calixtinus ao galego, catedrático José López Díaz, fará unha breve exposición do histórico texto e unha mostra das edicións.

A revista LVCENSIA, "miscelánea de cultura e investigación", é unha publicación que naceu baixo o amparo e iniciativa da Biblioteca do Seminario Diocesano de Lugo. Publícanse dous números por ano, e neles teñen cabida tódolos temas referidos a Lugo e a súa cultura, tanto do ámbito das ciencias teolóxicas coma dos distintos saberes humanos. Co termo "Lugo" englóbase o relativo á provincia, á dicese ou á cidade.

13 de maio de 2010

0 comentários :

Danos a túa opinión