A escola que nos tocou

Paulo Naseiro.-

O moi recomendable blog Terras de Friol recupera este documento histórico excepcional, gravado en 1979 e pertencente a aquel programa da televisión estatal chamado "Vivir cada día", que amosaba con frialdade documental a vida cotiá dunha España rural en transo de desaparecer baixo o imparable proceso de cambio social que, a partir dunha acelerada industrialización da economía, urbanizou a poboación.


O interese sociolóxico e antropolóxico da reportaxe é innegable, pois presenta moitos dos riscos que caracterizaron a infancia no rural galego na segunda metade do século XX: as concentracións escolares e o transporte escolar, o traballo infantil, a precoz responsabilidade da nena que coida dos irmáns... 

Pero, se cadra, o máis chamativo para os que non viviron aquela época sexa o esforzo de aculturación que guía a un sistema educativo con trazos moi cercanos á xenofobia. O discurso da mestra acerca do "bilingüismo", en realidade unha ferinte diglosia, é abondo significativo e, se cadra, non require de moitos comentarios.

Para os "baby-boomers" galegos, aqueles que asomamos a cabeza nos anos 60 e 70, estas eran escenas ben cotiás. Ensino monolingüe, desvalorización da cultura propia... Por non haber, nin sequera houbo unha asignatura de galego até 1982, e entón non foi máis ca unha "maría" á altura da plástica ou da ximnasia. Entón, se hai quen considera a paridade (50-50) do anterior decreto do galego, unha "imposición"... como calificar o que este video nos mostra?

12 de out. de 2010

0 comentários :

Danos a túa opinión