A avaliación dos materiais

Redacción.-

Organizado polo Grupo Cavila (NEG) e Dpto. de Didáctica e Org. Escolar (USC) e dirixido ao profesorado dos diferentes niveis do ensino público e privado (Infantil, Primaria, Secundaria e Formación Profesional), celébrase entre o 11 e o 12 de marzo de 2011 o Seminario-Obradoiro: "A avaliación dos materiais didácticos en soporte impreso e dixital". Este seminario ten unha intencionalidade práctica, na que buscamos proporcionar ao profesorado criterios que lle axuden a seleccionar e avaliar os recursos educativos tanto en soporte impreso e dixital.

A actividade ofrece aos profesores diferentes propostas e modelos de avaliación que lles axuden a analizar e seleccionar os diferentes tipos de materiais (libros de texto, guías didácticas, Cds, Webs, videoxogos, etc.). As diferentes propostas de avaliación deste seminario axudarán a analizar os diferentes materiais didácticos dos que dispoñemos nos centros educativos dende diferentes perspectivas e ámbitos.

A avaliación dos materiais didácticos axudaranos a seleccionar e elaborar materiais máis coherentes cun modelo e proxecto de escola. Así mesmo, serviranos para axudar a facer un uso máis coherente e crítico dos materiais en relación cos proxectos educativos e curriculares de centro. A avaliación axudaranos tamén a repensar o significado dos materiais didácticos nos diferentes momentos do curso e coñecer cales son as consecuencias que se derivan na práctica do uso que se realice dos mesmos.

Máis información na web da Nova Escola Galega: www.nova-escola-galega.org

9 de xan. de 2011

0 comentários :

Danos a túa opinión