Isadora Duncan, a revolución na danza

Redacción.-

Este espectáculo estrea o sábado día 12 de febreiro ás 21:30hs e fará tempada xuntamente con "O Efecto dos Raios Gama nas Margaridas do Campo". O espectáculo é basado na autobiografia da revolucionária e célebre bailarina norteamericana. Con texto e interpretación de Roberto Cordovani e dirección de produción de Bruno Portela, a montaxe abranxe os principais acontecementos da vida da artista. A peza estreou en 2000, en Portugal e en 2010 presentouse no Brasil, nunha tempada pólo Sur do país.

A obra fixo tamén funcións em anos anteriores por Bolívia e España. No Teatro Arte Livre a penas 06 funcións en comemoración ao 5 aniversário de fundación do teatro.
Contada en primeira persoa, a encenación presenta as diversas personagens e acontecementos que fixeran da vida da bailarina un referencial de liberdade, revolución, arte e traxédia. Nesta obra teatral são recriadas catro coreografias extraídas dos dibuxos do consagrado escultor francés Auguste Rodin que, durante ensaios de Isadora, dibuxou as posturas da bailarina inspiradas na mitoloxía grega. A túnica utilizada no espectáculo foi creada pola Maison Chanel de Paris.

Horários das obras do Teatro Arte Livre en comemoración o 5 aniversário:
O Efecto dos Raios Gamma nas Margaridas do Campo: Venres 21:30hs / Sábados e domingos 18 hs
Isadora Duncan, a revolución na danza: Sábados 21:30 hs / Domingos 20:30 hs
Cia. Intern. de Teatro Arte Livre
Vigo - Galícia, España
(#34) 673 218 410 / (#34) 986 114 444
Conócenos: http://bpartelivre.blogspot.com

8 de feb. de 2011

0 comentários :

Danos a túa opinión