Baldo Ramos na Galería Soho

Redacción.-

Desde o 18 de decembro ao 31 de xaneiro de 2015 pódese visitar na Galería Soho, na praza de Compostela 8, de Vigo, a exposición individual do poeta e artista plástico Baldo Ramos.

Baldo Ramos comezou a pintar no ano 1993 pola necesidade de establecer pontes entre a escrita e a plástica, expoñendo por primeira vez no ano 1994 en Santiago de Compostela. Ten colaborado como poeta e ensaísta en diferentes iniciativas editoriais como Grial, Anuario de Estudios Galegos, Ólisbos, Casa da Gramática, Río Arga, Luces y sombras ou Dorna; e como ilustrador de obras literarias para Follas Novas Edicións, Centro Ramón Piñeiro, Espiral Maior, Dorna, Boletín Galego de Literatura, Faktoría K ou Kalandraka, así como o libro Mongólia: umha entidade estatal rugosóide (2001) de Ígor Lugrís.

É autor de máis de douscentos libros de artista de exemplar único.

21 de dec. de 2014

0 comentários :

Danos a túa opinión