Finalistas Mondoñedo10

Redacción.-

Asociación “As San Lucas”, en colaboración co Colectivo Mondoñedo É … e o concello de Mondoñedo, creadores dos premios denominados “Mondoñedo10”  comunican que, tras a pertinente deliberación do xurado, os títulos finalistas que optan neste ano 2016 ao Premio Mondoñedo10  na modalidade de Narrativa son:

-Begoña CaamañoMorgana en Esmelle, Editorial Galaxia,  col. Literaria, 2012, 220 pp. (ISBN:978-84-9865-412-7).

-Víctor F. FreixanesCabalo de ouros, Editorial Galaxia,  col. Literaria, 2010, 368 pp. (  ISBN: 978-84-9865-328-1).

-Agustín Fernández PazNon hai noite tan longa, Edicións Xerais de Galicia, col. Narrativa, 2011, 272 pp. (I.S.B.N.: 978-84-9914-252-4).

-María ReimóndezO Club da calceta, Edicións Xerais de Galicia, col. Narrativa, 2006, 272 pp. (ISBN 10: 84-9782-437-7).

-Manuel RivasOs libros arden mal, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Narrativa, 2006, 746 pp. (ISBN: 84-9782-461-X). 

Antón Riveiro CoelloLaura no deserto, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, 2011, 726 pp. (ISBN: 978-84-9865-395-3).

 COMPOSICIÓN DO XURADO

Presidente:

Don Antonio Reigosa Carreiras, Cronista oficial de Mondoñedo.

Vocais:

Don Xosé Henrique Monteagudo Romero, en representación da Real Academia Galega.

Dona Dolores Vilavedra Fernández, en representación do Consello da Cultura Galega.

Don Cesáreo Sánchez Iglesias, en representación da Asociación de Escritores e Escritoras en Linuga Galega(AELG).

Don Luís González Tosar, en representación do Pen Clube Galicia.

Dona María Xesús Gómez, en representación da Asociación Galega de Editoras (AGE).

Dona Pilar Rodríguez Álvarez, en representación da Federación de Librarías de Galicia.

Don Armando Requeixo Cuba, en representación do concello de Mondoñedo.

Secretario:

Don Fran Bouso. Designado pola organización.

 

A reunión decisoria do Xurado terá lugar o vindeiro domingo, 16 de outubro ás 12:00 horas.

A entrega do premio á obra que resulte gañadora terá lugar en acto público, salón de plenos da Casa do Concello de Mondoñedo, o mesmo domingo, 16 de outubro, a partir das 17:00 horas.

O premio, que se entregará ao/á autor/a da obra seleccionada, ou en caso de falecemento ou outra causa a un representante designado polos herdeiros ou titulares dos dereitos da obra premiada, consistirá na entrega dun diploma acreditativo e dunha obra artística orixinal  de Caxigueiro.

 

Mondoñedo, 10 de outubro de 2016

11 de out. de 2016

0 comentários :

Danos a túa opinión