Debuxos de Isidoro Brocos

Redacción

Unha selección dos debuxos do artista galego Isidoro Brocos forma a exposición que a Fundación Caixa Galicia acolle ata o 27 de setembro na súa sede compostelá. Esta colección achéganos aos traballos preparatorios e academias que o artista realizou no seu estudio, pero sobre todo, nas súas viaxes formativas. Entre a obras expostas encontramos numerosos apuntamentos realizados nas súas estancias en Roma e París, como as vistas da cidade italiana ou estudos realizados de celebres esculturas de época antiga, como Antínoo ou Apolo Belvedere de los Museos Vaticanos, e de época moderna como o Escravo moribundo do Museo do Louvre.

Son dignos de mención os múltiples debuxos de academia, estudos de espidos e súas bocetos para retratos, mostra da pericia e o desenvolvemento técnico acadado polo artista. O inicial academicismo de Brocos tínguese dun forte compoñente romántico e regionalista, apreciable nas súas imaxes mitolóxicas, pero especialmente nas de temática relixiosa e costumbrista.

Isidoro Brocos iniciou a súa aprendizaxe en Santiago de Compostela, na Academia de Debuxo da Real Sociedade Económica de Amigos do País. Trasladouse logo á Academia de San Fernando de Madrid e completou a súa formación en Italia e Paris. Ao seu regreso a Galicia dedicouse á docencia en Santiago e A Coruña, onde durante dez anos foi auxiliar interino na Escola de Belas Artes ata que en 1891 obtivo a cátedra de Modelado e Baleirado de Adorno.

Escultor, debuxante e mestre, é un dos artistas galegos que mellor exemplifican o cambio de século e o cambio de estruturas da arte respecto á sociedade. A súa traxectoria arrinca dunha estrutura artística familiar. O seu afán viaxeiro e a súa curiosidade continua fálannos dun artista de dimensión europea, preocupado polos problemas estéticos e por todos os camiños da creación, pero encerrado, a un tempo, na placidez provinciana da súa cátedra e as súas amables figuriñas costumistas.

17 de ago. de 2009

0 comentários :

Danos a túa opinión