Terceira mesa da Axenda 21 de Guitiriz

Redacción

O Concello de Guitiriz está a promover a participación cidadá no proceso de elaboración da Axenda 21 Local a través da organización de mesas de traballo nas que se convocan aos principais axentes representativos do municipio. As devanditas mesas teñen por obxecto contribuír no proceso de creación dun concello que sexa exemplo de crecemento económico e social á vez que un modelo de respecto e protección do medio ambiente.

Por este motivo, Guitiriz porá en marcha mañá 29 de setembro ás 20 horas no Salón de Plenos do Concello a terceira mesa de participación cidadá á que asistirán responsables dos distintos partidos políticos, representantes de asociacións, empresarios, técnicos municipais e poboación en xeral.

A devandita mesa terá como obxectivos principais: avaliar o proceso e o estado actual da Axenda 21 do Núcleo de Sostibilidade de Guitiriz e presentar e discutir o Plan de Acción municipal; un documento no que se integran os proxectos a levar a cabo no concello para acadar, a medio-longo prazo, o desenvolvemento sostible local. Ademais, presentaráse o Plan de Seguimento e o Cadro de Indicadores, e elaboraránse pautas e recomendacións para conseguir un proceso participación cidadá consensuado e con continuidade no tempo.

28 de set. de 2009

0 comentários :

Danos a túa opinión