Xornada contra da explotación do seixo da Terra Chá

Redacción

En 2007 entraba no Parlamento galego o anteproxecto de Lei de Minaría para Galicia, no que modificaban o artigo 37 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. En solo rústico de protección agropecuaria a actividade extractiva pasaba de considerarse “prohibida” a “permitida con licencia municipal”. A mobilización cidadá fixo que os propios grupos políticos que estaban no goberno presentasen enmendas para suprimir esta modificación e manter a prohibición na Lei finalmente aprobada.

Pero a presión da industria mineira non cesou, e o pasado 31 de marzo publicábase no DOG a modificación da Lei de ordenación urbanística e protección do medio rural, figurando a substitución da prohibición existente de realizar actividades mineiro- extractivas en solo rústico de protección agropecuaria pola posíbel autorización por parte da Administración da Comunidade Autónoma.

Segundo "Comisión de Asociacións en contra das minas da Terra Chá" este é para o goberno actual o significado de “preservar os terreos de alta produtividade e garantir a utilización racional dos recursos naturais”. Esta modificación, engaden, foi resultado dunha enmenda introducida no debate parlamentario polo Partido Popular.

Por elo, dende a Comisión de Asociacións afectadas polas concesións mineiras na Terra Chá denuncian a que consideran gravísima perda de dereitos para a cidadanía –e para as labregas e labregos en particular– que supón esta modificación. De feito, sinalan, tanto por medio das alegacións presentadas á Lei do Solo coma no debate do Anteproxecto de Lei que tivo lugar no marco do Consello Económico e Social (CES), non se aceptou polos axentes sociais a pretensión que finalmente prosperou de permitir a actividade mineiro-extractiva en solo agrario, amosándose finalmente ás claras a connivencia do Goberno galego coas multinacionais explotadoras de recursos mineiros.

Diante desta situación, a Comisión de Asociacións organiza unha nova xornada–festival o vindeiro sábado 22 de maio1, no recinto de Moexmu (Mostra Exposición de Muimenta), para seguir coa súa actividade de denuncia e demandar a anulación da solicitude de extracción de seixo na Terra Cha solicitada pola empresa ERIMSA.

O acto contará con actos informativos, co apoio de persoeiros públicos e coas actuacións musicais de grupos que tocarán de balde para apoiarnos. Nas mesas redondas, salientar a asistencia -confirmada nestes días-, do presidente do Instituto Universitario de Xeología Isidro Parga Pondal. Esta entidade ten entre os seus obxectivos a realización de estudos de impacto ambiental realizados polas Obras Públicas e a Minaría, a investigación sobre conservación de chans orientada cara á agricultura ou o medio ambiente e a avaliación de recursos naturais: minaría, paisaxe, etc.

21 de maio de 2010

0 comentários :

Danos a túa opinión