Desbloqueada a construción da liña de alta velocidade Zamora-Ourense

Redacción

O Ministerio de Medio Ambiente comunicou ao de Fomento a súa decisión de eximir da necesidade de Declaración de Impacto Ambiental ao tramo Lubián-Cerdedelo, pertencente ao novo acceso ferroviario de alta velocidade a Galicia, e deu así o visto e prace ao trazado proposto por este Departamento.

Tras esta decisión, e unha vez aprobados os proxectos construtivos, procederase a licitar as obras de construción dunha liña ferroviaria de dobre vía con parámetros de alta velocidade en todo o seu percorrido, tal e como se comprometeu o ministro, Xosé Blanco.

A decisión de Medio Ambiente, notificada antonte á Dirección Xeral de Infraestruturas Ferroviarias do Ministerio de Fomento, prodúcese despois de que os respectivos departamentos das Comunidades Autónomas afectadas, Castela e León e Galicia, emitisen senllos informes negativos en agosto do pasado ano e xaneiro de 2010, respectivamente.

Tras o proceso de diálogo coas Comunidades Autónomas, estas emitiron novos informes nos que se mostra a súa conformidade coa actuación proposta por Fomento, o que permitirá finalizar a redacción dos proxectos construtivos.

18 de xul. de 2010

0 comentários :

Danos a túa opinión