O Audiovisual Galego denuncia a parálise de axudas públicas

Redacción

A Xunta ten pendentes de resolver axudas para o sector audiovisual por 6.260.000€, o que supón un 7,31% do total do negocio desta industria. As oito asociacións que agrupan diferentes profesionais da área denunciaron hoxe, nun comunicado conxunto, a parálise destas axudas e mais a falta de resolución da segunda fase do Plan de Apoio e Potenciación da Produción Cinematográfica Galega, que corre por conta da CRTVG. Canda a isto, reclaman a posta en marcha da liña específica de apoio ao sector do Instituto Galego de Promoción Económica. Os profesionais do audiovisual denuncian que a parálise destes apoios lles está a dificultar conseguir outras vías de financiamento e que pon en perigo 1.200 postos de traballo.

Para eles, tras a falta de resposta do Goberno da Xunta de Galicia perante os reiterados esforzos de negociación do sector e fronte a falta dunha política audiovisual definida, agravada pola paralización de contratación da Televisión Pública de Galicia reuníronse as asociacións de profesionais e empresarios do sector audiovisual galego (AGA, AAAG, AEGA, AGAG, AGAPI, APRADOGA, ATEGA, CREA) e por unanimidade demandan unha solución urxente para resolver esta situación dunha gravidade sen precedentes.

A falta de resolución das axudas da Xunta de Galicia ó sector audiovisual galego para o ano 2010 -6.260.000€ (producción, desenvolvemento, curtas, etc. para as anualidades 2010, 2011, 2012 e 2013), o que supón o 7,31% do total do negocio das empresas audiovisuais galegas privadas- pon en perigo o traballo de máis de 1.200 profesionais do sector. Este importe de axudas permite culminar o financiamento necesario para por en marcha producións de xeito inmediato ou por o capital semente para obter outras achegas financeiras noutros territorios para producións que se realizarán en Galicia cunha revalorización ou retorno de 4 a 1.

Destacan estas asociacións a importancia para Galicia deste sector económico que anualmente factura máis de setenta e sete millóns de euros. Por outra banda, consideran que se producíu unha considerable disminución do orzamento da Televisión de Galicia para a contratación de produción propia externa (de 24 a 17 millóns de euros) e do orzamento asignado ó Plan de Apoio e Potenciación da Produción Cinematográfica Galega previsto para o 2010 (de 5.040.000€ pasou a 4.000.000€).

A esta situación –xa asumida no seu día polo sector hai que engadir a anulación pola Televisión de Galicia -notificada o día 25 de xuño- da 2ª fase da Convocatoria de dito Plan. Esta anulación afecta considerablemente a boa marcha dos proxectos audiovisuais e ás conseguintes previsións de rodaxes para este ano 2010. Consideran, xa que logo, que a necesidade de adopción polo Goberno galego das medidas necesarias faise cada vez máis urxente xa que día a día a situación empeora.

Así, nestes momentos plantexan os seguintes cuestións prioritarias:
 • Publicacion urxente das Resolucións das convocatorias de axudas ó audiovisual para o ano 2010 (axudas anuais á produción, desenvolvemento, contidos interactivos, curtametraxes e desenvolvemento e promoción do talento).
 • Resolución urxente pola televisión de Galicia da 2ª Fase da convocatoria do Plan de Apoio e Potenciación da Produción Cinematográfica Galega previsto para o 2010.
 • Publicación urxente polo IGAPE da Liña de específica de Apoio ó sector audiovisual galego.
A prol do sector audiovisual e ca fin de evitar a súa paralización, as oito asociacións asinantes do comunicado que, grosso modo reproducimos nesta nova, solicitan que o Goberno da Xunta de Galicia cumpra ditos compromisos adquiridos co sector audiovisual de Galicia. As asociacións asinantes son:
 • AGA: Academia Galega do Audiovisual
 • AAAG: Asociación de Actores e Actrices de Galicia.
 • AEGA: Asociación de Empresas Galegas do Audiovisual
 • AGAG: Asociación Galega de Guionistas.
 • AGAPI: Asociación Galega de Produtoras Independentes.
 • APRADOGA: Asociación de Profesionais da Rama Artística da Dobraxe.
 • ATEGA: Asociación de Técnicos do Audiovisual de Galicia.
 • CREA: Asociación de Directores e Realizadores de Galicia.

31 de xul. de 2010

0 comentários :

Danos a túa opinión