II Certame de Pintura Rápida de Vilalba

Redacción

O Instituto de Estudos Chairegos de Vilalba convoca o II Certame de Pintura Rápida, que se celebrará o sábado, 2 de outubro do 2010. Poderán participar todos os artistas que o desexen. Acudirán provistos do
material necesario, incluíndo o cabalete onde se exporá a súa obra. Só se admite un soporte por concursante. A tea, papel ou taboleiro debe estar montado sobre bastidor ou material ríxido, totalmente en branco e de superficie lisa. O tamaño será dun mínimo de 50 cm. e dun máximo de 116 cm. en calquera dos seus lados.

Os participantes presentaranse o mesmo día do Certame na Praza da Constitución de Vilalba entre as 9:00 e as 11:00 horas para o selado e numeración do soporte. O casco urbano de Vilalba, Paseo Fluvial e zona recreativa da Madalena. O cadro pintarase diante do motivo escollido polo pintor (in situ), non aceptándose o uso de fotografías, reproducións, etc. para a realización do mesmo. A organización supervisará a situación de cada participante. As técnicas pictóricas admitidas serán: óleo, acrílico e acuarela.

O Certame remata ás 17:30 horas, debendo presentarse todos os participantes cos seus traballos sen asinar nos soportais da Praza da Constitución para seren expostos a continuación nos seus cabaletes. Membros da organización recollerán dende as 16:00 horas as obras de aqueles que o desexen.

O Xurado estará composto polo Presidente do Instituto de Estudos Chairegos (ou persoa en quen delegue) e dúas persoas relacionadas co mundo da Arte e reunirase unha vez expostas as obras para elixir as premiadas. O ditame, que será inapelábel, darase a coñecer sobre as 19:00 h., procedendo de contado á entrega dos premios. As persoas premiadas deberán asinar as súas obras. O Certame estará dotado cos seguintes premios: 1º: 1.200 €, 2º: 900 €, 3º: 700 €. Concederanse tamén varios accésits entre os 600 e os 400 por doazón de empresas da vila como TAR Asesores, Librería Pergamino-2, Mesón A Lareira ou Representaciones Cabarcos

As obras premiadas pasarán a ser propiedade das entidades que outorguen os premios, que tamén se reservan os dereitos de reprodución. No caso dos accésits, as empresas patrocinadoras elixirán a obra en orde de maior a menor cantidade achegada.

As obras non premiadas poderán continuar expostas para a súa venda ao público até as 20,00 horas, debendo ser retiradas polos autores a partir dese momento. A participación supón a plena aceptación das presentes bases, así como calquera modificación sobre as mesmas que redunde no beneficio do Certame.

Coa fin de mellorar as previsións a nivel organizativo prégase a aqueles que pensen concursar que o comuniquen no enderezo electrónico ou ben, chamando aos teléfonos: 639-246459 // 651-361628

17 de set. de 2010

0 comentários :

Danos a túa opinión