Presentouse poesiagalega.org

Redacción.-

Unha web dedicada a difundir e repensar a poesía desde novos esquemas. Este é o obxectivo de poesiagalega.org, un proxecto do Grupo Alea de Análise Poética, vencellado á facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago, que se presentou hoxe venres 11 de febreiro no Consello da Cultura Galega. A institución achegou o soporte técnico a este web, que achega contidos como gravacións das xornadas Translittera, artigos sobre este xénero, recensións e mesmo poemarios completos. Segundo Arturo Casas, coordinador da iniciativa, a idea base é "facer un discurso máis plural sobre poesía e unir forzas para sacar máis rendemento". E engade que o proxecto parte dun principio ideolóxico claro: "Entender que a poesía é máis ampla que un soneto, que a poesía posúe unha tradición que vai máis alá da a tradición á que se accede ao ensino de grao universitario".

Segundo explica o GAAP, este web “representa o resultado inicial dun traballo de colaboración en proceso que, a medida que incremente contidos e información, está chamado a constituírse nun dos lugares de referencia para o estudo e a investigación da poesía e a literatura galegas contemporáneas no espazo cultural de seu e nun marco amplo de relacións interculturais”.

O Grupo Alea de Análise Poética (Gaap) creouse hai dous anos, en xaneiro do 2009, como colectivo vinculado á facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago que trata de pensar a poesía. Canda Arturo Casas o grupo conta con outros nove teóricos e críticos literarios, como Iris Cochón, Ana Acuña, María do Cebreiro, Isaac Lourido, Miro Villar, José Luis Forneiro, Helena González, María López Sández, Olivia Rodríguez, Dolores Vilavedra, Iria Sobrino, Laura Mariño e Margarita García, Lorna Domínguez e Montserrat Pena.

Transferencia do coñecemento
A web pretende, entre outras cousas, "facilitar o acceso e facer unha transferencia de coñecemento". De feito, un dos interese é saber se nos institutos se lle saca proveito ao material ofrecido no que se inclúe, por unha banda, unha base de datos potente. Pola outra, unha análise da poesía non lírica na que entran a poesía narrativa, a poesía ensaística, a dramatizada, as formas performáticas, a poesía en voz alta, a polipoesía e bastantes máis, como a poesía medial. O propósito é, en calquera caso, facer máis amplo o concepto de poesía.

O grupo, segundo se subliña na nova páxina poética, "fíxase como obxectivo fundamental a dinamización da investigación sobre materia poética e sobre os propios procedementos de análise metodolóxica e de selección e concreción heurística cando se fala de poesía". Esta tarefa, ademais, enténdena non só en sentido académico senón, de modo especial, na súa dimensión participativa no campo literario-cultural. O grupo aspira a intervir nese campo achegando "un discurso teórico e crítico plurívoco e non cinguido a coordenadas apriorísticas, que irá acompañado dun esforzo por documentar da mellor maneira posíbel o curso da poesía contemporánea, cunha ollada atenta á que se podería denominar actual, á de hoxe, a que está viva e ten algunha clase de cometido e presenza na esfera pública".

Arturo Casas non considera que a poesía viva hoxe en Galicia un retroceso. Recoñece que, se cadra, parou o ritmo da edición tradicional e bótase en falla a existencia de revistas "dinamizadoras" e podería chamar a atención a desaparición dos recitais, pero neste último caso o seu formato "hai que reiventalo: non ten moito sentido a día de hoxe, nin na disposición do público, nin no carácter de oratoria...".

Documentos
A primeira documentación que ofrece poesiagalega.org é a de Translittera, un ciclo sobre "novas linguaxes poéticas" organizado por Rafa Xaneiro que se de-senvolveu en varias fundacións do país co apoio do Consello da Cultura. A revista recolle algún material que foi gravado entón -do 18 de novembro ao tres de de- cembro do 2005- e unha entrevista actual cos participantes, entre eles Ig, Lomarti, María Lado, Nela Quessada, Lucía Aldao, Carlos Quiroga, Manolo Cortés, Yolanda Castaño, Estevo e David Creus, Nenoescuro e Pepe Sendón. O traballo dos participantes centrouse nunha serie de intervencións, cun espazo e un tempo determinados, que xiran en torno a dous eixes. Por unha banda a idea da transgresión, superación ou, simplemente, o xogo cos límites habituais que conforman a expresión poética; pola outra, a reivindicación da poesía como acto, con maior ou menor importancia do seu carácter efémero. Estas liñas serviron para amalloar e dar senso de conxunto, ou fondo de escenario, a todos os proxectos levados a cabo dentro de Translittera, de xeito que propiciaron unha serie de propostas diversas (amais de diverxente) nos modos e metodoloxías de expresión e no tocante aos aspectos conceptual e técnico.

Poesíagalega.org ofrece, ademais, un amplo abano de informacións, algunhas inéditas, como unha carta que o poeta Manuel Forcadela lle remite ao crítico Luciano Rodríguez explicándolle algunhas das claves básicas para entender o seu poemario Refutación da musa. Tamén figura se inclúe a versión dixitalizada do libro de María Lado A primeira visión -publicado no 1997 en Letras de Cal-, ou o estudo de Xoán González-Millán sobre lugar que a historia cultural e literaria galegas lle outorgan ao exilio de 1936 a través dunha serie de nocións habituais nos estudos do autor, como "criterio filolóxico", "normalización", "institucionalización", "nacionalismo literario", "literatura nacional", "canon", "mal histórico" e outros. Explórase como caso destacado e representativo o de Luís Seoane na Arxentina en tanto publicista, intelectual e artista. No ámbito da oralidade, ao que a revista lle dedicará atención especial, reprodúcense tres casos específicos: dous en Bande -Conde Alarcos e A pastora Rufina- e un terceiro en Entrimo: A Gallarda.

11 de feb. de 2011

0 comentários :

Danos a túa opinión