Xornadas sobre igualdade

Redacción.-

A igualdade é un concepto medular de todo o pensamento político dende a súa orixe. O propio concepto de xustiza reenvía a el, como aequitas. Está na base da modernidade; é un dos presupostos da nosa autocomprensión como suxeitos e cidadáns, e eixe fundamental da orde democrática. De maneira xa permanente, Aristóteles cifrábaa como unha das súas características esenciais. Desde as súas primeiras formulacións polos movementos sociais e o pensamento político o concepto de igualdade non deixou de estenderse e complicarse. Do ámbito xurídico-político ao económico, de aquí ao das loitas de xénero e culturais, ao espazo transnacional e incluso interespecífico a igualdade reclama incesantemente novos dominios de implantación. E ao mesmo tempo que a súa esixencia facíase irresistible e indiscutible, os criterios de aplicación diversificáronse e afondáronse de sorte que o asentimento na súa pertinencia contrasta coa discrepancia nas formas da súa concreción. Os últimos corenta anos de teoría e filosofía política significaron un afondamento sen parangón neste concepto. Nun momento, pois, de avance teórico e irrupción da igualdade en novos campos pero tamén de incremento en proporcións ata o de agora descoñecidas das diferencias económico-sociais intra e internacionais resulta de todo punto oportuno o seu debate.

Nas xornadas que propoñemos debateranse especialmente eses tres ámbitos de problemas en torno o concepto de igualdade: os seu distintos campos de aplicación, a pluralidade de criterios na súa concepción, e a situación actual da súa existencia.

Consulte o programa aquí.

17 de out. de 2011

0 comentários :

Danos a túa opinión