A RAE terá hoxe novo director

Moncho Paz.- O pleno da Real Academia Española (RAE) de hoxe, 11 de decembro, procederá á elección de catro cargos da súa Xunta de Goberno, tal como establecen os estatutos da corporación cando se producen vacantes por finais de mandato. Os postos sometidos a votación serán catro: director, tesoureiro, bibliotecario e vocal segundo. Calquera dos 41 membros que forman actualmente parte da RAE -hai cinco prazas vacantes das 46 coas que conta a corporación- pode optar a algún destes cargos, aínda que, seguindo as normas e a tradición académica, non se proclaman oficialmente candidaturas a eles. O candidato que máis soa hoxe en Madrid para acadar o posto de director é o académico e filólogo Darío Villanueva Prieto (Vilalba, 1950), actualmente secretario da RAE.


De acordo co recolleito no artigo xxv dos vigentes estatutos da RAE, «para a validez da elección será necesaria a presenza da metade máis un dos académicos con dereito a voto». Neste mesmo apartado dos estatutos sinálase que «nas respectivas votacións sairá elixido o académico que obteña a maioría absoluta dos votos emitidos polos presentes e por quen, estando ausentes e contando con dereito a voto, o exerzan por escrito». Se ninguén acadase ese resultado, a maioría absoluta, «realizarase a semana seguinte (18 de decembro) unha nova votación coa participación dos presentes e ausentes con dereito a voto, na que só figurarán como candidatos os tres académicos máis votados na xornada electoral anterior».

11 de dec. de 2014

0 comentários :

Danos a túa opinión