Gandería, sociedade e lobo

Redacción.-

Desde O Xan, grupo de opinión sobre a xestión do lobo en Galicia, colectivo no que participa a AGCT,  e a asociación Carballo Vivo de Friol, organizan hoxe nesa localidade a xornada"Gandería, sociedade e lobo: cara a coexistencia" . 

O obxectivo desta xornada céntrase na mellora da percepción do sector gandeiro sobre o lobo, en xeral, e sobre o seu impacto nas producións gandeiras, en particular; buscando mellorar o nivel de información do sector e da sociedade no seu conxunto, sobre aspectos tales como a ecoloxía, estado de conservación, métodos de prevención, lexislación, compensación e impacto mediático da especie.  Sen dúbida, isto redundará nunha mellor cohabitación dos produtores extensivos co lobo, axudando a establecer mecanismos axeitados de cara a reducir o impacto e o conflito que rodea a coexistencia da gandería cos grandes carnívoros.

Desenvolverase no centro Sociocultural de Friol.

6 de maio de 2017

0 comentários :

Danos a túa opinión