Segundas mesas de participación cidadán na Axenda 21 de Guitiriz


Redacción

O Concello de Guitiriz está a promover ao longo deste ano a participación cidadán no proceso de elaboración da Axenda 21 Local a través da organización de mesas de traballo nas que se convocan aos principais axentes representativos do municipio. As devanditas mesas teñen por obxecto contribuír no proceso de creación dun concello que sexa exemplo de crecemento económico e social á vez que un modelo de respecto e protección do medio ambiente.

Por este motivo Guitiriz porá en marcha as segundas mesas -poboacional e asociativa/empresarial- o martes 18 de novembro, ás 16:30 e ás 18:30 horas, respectivamente. Estas segundas mesas se participación cidadá celebraránse na Casa Habanera e terán como finalidade avaliar as principais problemáticas que foron extraídas das que tiveron lugar o pasado mes de abril, así como do documento de prediagnóstico elaborado durante o presente ano. Deste xeito poderanse priorizar e suxerir propostas de cambio e estratexias para unha mellora ambiental e socioeconómica de Guitiriz.

Para rematar, traballarase tamén na conformación do Comité de Xestión do Núcleo, órgano consultivo, asesor e de carácter interdisciplinar destinado a consensuar a toma de decisións do futuro Plan de Acción. Este comité estará integrado por representantes das diferentes mesas de participación cidadá que valorarán e priorizarán os futuros proxectos de mellora a por en marcha no municipio de Guitiriz.

17 de nov. de 2008

0 comentários :

Danos a túa opinión