Rede de 'Vilas Literarias'

Redacción

A Consellería de Cultura e Turismo, a través da Secretaría Xeral para o Turismo, creará un produto turístico cultural que sirva de base para dar a coñecer as vilas literarias de Galicia entre os propios galegos e os visitantes de fóra. A iniciativa consiste no deseño de itinerarios turísticos por diferentes vilas galegas recoñecidas tomando como punto de partida a literatura dos autores que naceran nelas ou estean vencellados biograficamente a elas para descubrir despois outros moitos aspectos culturais, patrimoniais ou naturais das súas zonas de influencia.

O anuncio desta iniciativa foi realizado hoxe polo conselleiro de Cultura e Turismo en Vilanova de Arousa, onde embarcou en catamarán para realizar a Ruta Xacobea Marítima e coñecer de primeira man as posibilidades da Ruta dos Escritores, que une as localidades vinculadas á vida e á obra de Camilo José Cela (Iria Flavia), de Rosalía de Castro (Padrón) e Ramón María del Valle Inclán (Vilanova de Arousa). Neste acto de promoción dos produtos turísticos da ría de Arousa, o conselleiro estivo acompañado polo alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán Hermida, os representantes das fundacións Camilo José Cela, Padroado Rosalía de Castro e Ruta do Mar de Arousa e Ulla ademais doutras autoridades locales, que navegaron ata Padrón, seguindo o recorrido do corpo do Apóstolo fai vinte séculos,

Roberto Varela explicou que as vilas que se acollan a iniciativa vilas literarias, cuxa elección se acordará con profesionais do sector da cultura de Galicia, deberán cumprir unha serie de requisitos ou condicións entre os que destacan que a súa poboación teña a configuración urbana e o recoñecemento de vila; que esta sexa lugar de nacemento de máis dun escritor comunmente recoñecido na historia da literatura galega ou que se lle dedicara o Día das Letras Galegas. Tamén se valorará que o lugar conte con algún roteiro recoñecido, rural ou urbano, relacionado cos escritores da súa terra, entre outros aspectos.

As vilas participantes no proxecto deberán facer unha solicitude formal e presentar uns avais de actividades literarias, lúdicas ou turísticas como base fundamental para incluír na oferta turística que se ofrecerá aos visitantes.

Padrón, Ponteceso, Mondoñedo, Celanova, Cambados, Rianxo ou Vilanova de Arousa son algunha dos principais lugares que formarán parte do elenco de vilas literarias que promoverá a Secretaría Xeral de Turismo. O berce de nacemento de escritores como Rosalía de Castro, Eduardo Pondal, Álvaro Cunqueiro, Manuel Curros Enríquez, Ramón Cabanillas, Castelao ou Valle Inclán servirán como reclamo para coñecer comarcas enteiras de Galicia, cuxos recursos turísticos moitas veces non están aínda suficientemente promocionados.

20 de set. de 2009

3 comentários :

Danos a túa opinión