Os castros de Oleiros

Redacción

A Editorial Trifolium ven de publicar o volume XII da colección Cadernos de Estudos Oleirenses, baixo título Os castros de Oleiros, cun craro obxectivo: o achegamento á sociedade oleirense dos coñecementos xerados pola actividade arqueolóxica, coa dobre finalidade de servir para documentar a historia e para conservar e difundir a nosa herdanza cultural.

Consideramos que esta publicación será útil para todas aquelas persoas que desexen ter información e coñecemento do patrimonio arqueolóxico de Oleiros.

Son os seus autores Beatriz Comendador, arqueóloga e profesora na Area de Prehistoria na Facultade de Historia de Ourense, e Joaquín Ferrer e Santiago Vázquez, arqueólogos da empresa Tomos Conservación e Restauración S.L., de Vigo


TÍTULOS PUBLICADOS NA COLECCIÓN CADERNOS DE ESTUDOS OLEIRENSES

I. Asociacionismo e movemento obreiro en Oleiros (1900-1936)
Carlos Pereira Martínez
II. Juana de Vega, entre Acevedo y San Pedro de Nos. Vida y obra de una mujer ejemplar
Manuel Rodríguez Maneiro
III. A loita pola terra nas Mariñas. Das axitacións antiseñoriais á resistencia antiforista
Mª Jesús Baz Vicente
IV. La fabricación de loza fina en la parroquia de Dorneda (1799-1812)
Antonio Meijide Pardo
V. A Ría da Pasaxe nos séculos XVI ó XVIII. A Sociedade
Ismael Velo Pensado
VI. Deportivo Obrero: 75 anos de historia
Óscar Losada Castro
VII. A Fábrica de Perillo 1905-2005
Sabela Figueira Tenreiro
VIII. O asociacionismo agrario en Oleiros ata a Guerra Civil
Miguel Cabo Villaverde
IX. Por tierras de Galicia. Crónicas de la vida íntima y una conferencia pública al sindicato agrícola de Santa Ana de Mera
Juan Arévalo Vieytes
X. A represión franquista en Oleiros (1936-1950)
Carlos F. Velasco Souto
XI. Raíz e soño (Canción de Oleiros) 1976-2008
Xavier Seoane
XII. Os castros de Oleiros
Beatriz Comendador, Joaquín Ferrer e Santiago Vázquez


DISTRIBUIDOR

CONSORCIO EDITORIAL GALEGO S.A.
Avda. da Estación, 17
36818 Redondela (Pontevedra)
Tel 986 405 051
Mob 607 185 184
Fax 986 404 935
Correo-e: administración@coegal.com


5 de out. de 2009

0 comentários :

Danos a túa opinión