Revista de prensa: EL CORREO GALLEGO

Visionarios e culturetas

Antón Cendán Fraga

Se Fraga Iribarne foi un visionario cando ideou a construción da Cidade da Cultura, ó político vilalbés comezaban a fallarlle as súas capacidades de visión. Pero, por desgraza daquela non tivo ningún asesor próximo que o iluminase dun xeito idóneo. Calquera cousa que opinaba, xa non que lle propuxese a oposición política, parecía vir do bando do demo, por máis que tivese razóns suficientes para levaba a cabo. Unha década despois daquel despropósito denominado Cidade da Cultura, o actual responsable da Consellería á que pertence tan macabra obra non só se lle ocorre chamarlle visionario a Fraga, senón que culpa a Ánxela Bugallo de parte dos despropósitos, cando a anterior titular do departamento que agora ocupa Roberto Varela encontrouse cunha auténtica desfeita, difícil de reverter en catro anos.

En 1999, Xesús Pérez Varela cifraba en pouco máis de seis millóns euros o custo da obra. Pero, Pilar García Negro cifrábao por enriba dos 150 millóns. Daquela, á política nacionalista díxoselle de todo, pero ningunha razón convincente. Aí están as hemerotecas ás que me remito. Lembro que até se lle reprochaba a súa pertenza á UPG, cando falaba destes asuntos dos que, por desgraza para todos os galegos, o tempo rematoulle dando toda a razón.

Evidentemente o escaso período de tempo que leva Varela en Cultura sería insuficiente para calibrar a súa capacidade á fronte desta Consellería, pero hai algo que chama poderosamente a atención na súa forma de actuar e non é outra que as súas disparatadas descualificacións á política cultural do anterior Goberno. Entendo que ao non residir practicamente nunca en Galicia, descoñeza a intensa actividade que levou adiante Ánxela Bugallo, con cuestións aparentemente sinxelas, pero que ninguén apostara por eles. Só por citarlle algunhas para que o señor Varela saiba como enfocar a súa política, cabe lembrarlle que impulsou internacionalmente o libro galego, así coma o patrimonio histórico rural do país, o cal se cadra descoñece por vivir tanto tempo en Nova York.

Cando leva sete meses a fronte dun departamento cultural, o mellor que podía facer Roberto Varela e continuar algúns dos aspectos emprendidos pola súa antecesora, deixar de lado tanto culturetismo universalista que vendeu na súa toma de posesión e achegarse á realidade galega, a que verdadeiramente nos importa, e de paso buscarlle unha saída a unha obra que hipotecou a este país, que por certo foi idea de quen el chama visionario e non de Ánxela Bugallo.

23 de nov. de 2009

0 comentários :

Danos a túa opinión