Revista de prensa: XORNAL

Galicia Trilingüe

J. L. Martín-Palacín

Ás veces fanse promesas electorais sen criterio e de xeito improvisado. A mala táctica de pescar votos en río revolto. Núñez Feijóo non daba un can polo éxito da súa campaña (lembremos que non a gañou el, que a perderon os outros), e apuntouse á "Galicia bilingüe" porque estimou que aí había un caladoiro electoral. Cometeu a lixeireza de remover algo que estaba unanimemente pactado na época Fraga. Esa lixeireza levouno á actual lameira.

Cando prometes sen meditar terminas no camiño das ocorrencias. E as ocorrencias constitúen o primeiro banzo das escaleiras que levan á complicación e ao absurdo. É o caso do borrador do decreto sobre as linguas no ensino en Galicia.

Primeira ocorrencia: tirar a pedra e esconder a man. Fas unha enquisa sen rigor científico, para que o resultado dea argumentos para facer o que querías. Como non sabías ben o que querías, convértelo nun borrador para que todo o mundo opine. Opinión baixo a ameaza de que, como tes maioría absoluta, vas terminar facendo oídos xordos ás opinións. Todo o mundo considera (incluído ti) que o borrador xa é o decreto. Cando comezan as queixas e as opinións contrarias, ti dis que non se alborote o persoal, porque isto non é máis que un borrador?

A segunda e máis grave ocorrencia é a de equiparar, á marxe da Constitución, do Estatuto e do propio sentido común, as dúas linguas oficiais co inglés ou outras linguas estranxeiras. Descubrimos unha imposible Galicia trilingüe: non tes profesorado preparado para facer o que propós. E practicas un xeito de contrabando, porque o problema que suscitaches non era o do ensino de linguas en xeral, senón o de equiparación das linguas oficiais. E descobres (non sei en que idioma, por certo) un sistema matemático tan novo que converte a metade no 33%. Si a intención do autor do invento era potenciar máis o galego ou potenciar máis o castelán, saíulle que o que termina potenciando é o inglés. Á conta de restar peso ás linguas oficiais. Todo un galimatías.

É curioso que, cando quere enmascarar ou variar algo no Ensino, o Partido Popular termina "traballando para o inglés". Ocorreulle na Comunidade Valenciana co errado intento de ensinar Educación para a Cidadanía en inglés, e agora quere repetir con máis materias: a terceira parte nada menos.

Pero queda un "máis difícil aínda" na carreira das ocorrencias. Quizá o que ideou a terceira gran ocorrencia pensou que expuña unha medida intelixente, e planeou quitarse do medio á hora das responsabilidades: que decidan os pais. Inventa o movemento asembleario no Ensino. E reparte todas as papeletas para a rifa do caos. E introduce o malestar nos centros de ensino. Imaxinemos que nese movemento asembleario hai un 51% que pensa que hai que dar Ciencias Sociais en Galego, e un 49% que opina o contrario: xa temos dividido o centro practicamente á metade. E así co resto das materias. E para completar o batiburrillo, nun centro daranse unhas materias nun idioma, e no da beira daranse noutro distinto. E como somos, polo menos, trilingües, a falta de concordancia entre centros complícase. E os pais que sentan en minoría, quererán trasladar aos seus fillos a un centro onde se fagan as cousas como eles queren. E non poderán. E incrementarase o malestar.

E como as ocorrencias non só xeran malestar, senón que inspiran ocorrencias, imaxinemos que nun centro se poñan dacordo en que a Lingua Española, por exemplo, ou a Galega, se impartan en inglés. Bo, sei que o autor desta ocurrente proposta pode protestar dicindo que eu quero que o colla o touro. Non é así, aínda que lle vai a coller con toda certeza, porque saíu a tourear de espontáneo. E aos espontáneos, ou os saca a autoridade competente, ou os pilla o touro. E neste caso, a autoridade competente é precisamente a que lle fixo saltar ao rodo.

Este proxecto de Galicia trilingüe falsea a Constitución e o Estatuto, contradi o sentido común, xera o caos e "o que é nefasto para o goberno de Núñez Feijóo" concita a unanimidade de todo tipo de institucións, organizacións, partidos políticos, xuristas e decenas de milleiros de cidadáns, nun claro rexeitamento ao proxecto. E incitou á convocatoria dunha folga xeral maioritariamente secundada, que moi probablemente acabará co proxecto e abrirá unha brecha entre o goberno da Xunta e a sociedade. Para esta viaxe...

22 de xan. de 2010

0 comentários :

Danos a túa opinión