Obras de restauración do reloxio da torre da catedral compostelá

Redacción

O Diario Oficial de Galicia publicou o pasado día 12 de agosto a resolución da Consellería de Cultura e Turismo pola que se anuncia a licitación, polo procedemento aberto con pluralidade de criterios, do contrato de obras de restauración da Torre do Reloxo da Catedral de Santiago. As obras de restauración da Torre terán un prazo de execución dun máximo de doce meses e dun mínimo de nove, cun orzamento total cifrado en 498.145 euros distribuído en dúas anualidades.

A torre do reloxo da Catedral de Santiago de Compostela presenta unha serie de patoloxías que fan necesaria a actuación sobre a mesma para garantir a súa mellor conservación. Estes problemas teñen a súa orixe en causas como a acción dos axentes meteorolóxicos que provocan a colonización pola vexetación das xuntas abertas entre os sillares, deterioro de elementos pétreos por diversas causas, tanto naturais como antrópicas ou a deposición de sucidade sobre as fábricas.

As actuacións contempladas no proxecto teñen como obxectivo a restauración da torre, incluíndo principalmente a limpeza, saneamento e selado dos muros, e restauración de varandas e outras pezas de cantería na súa fábrica mural. Estas actuacións están extraídas do Plan Director da Catedral, onde se incorpora tamén a actuación sobre a escaleira de caracol e outras cuestións que tamén merecen consideración.

A Catedral de Santiago de Compostela ten a consideración de Ben de interese Cultural, BIC, coa categoría de Monumento, declarado pola Lei de 26 de agosto de 1896.

15 de ago. de 2010

0 comentários :

Danos a túa opinión