Comunicación e tecnoloxía

Moncho Paz.- A comunicación corporativa –empresarial e institucional– converteuse nos últimos anos nunha das novas opcións para os profesionais dos medios informativos. Os grandes avances neste terreo débense fundamentalmente a dous feitos, determinantes para a profesionalización da comunicación en España. Por unha banda, a influencia de Estados Unidos e o mercado anglosaxón, que sempre foi un espello onde mirarnos, pois levan máis de corenta anos traballando neste eido.  E, pola outra, a constitución da Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom), integrada na actualidade por máis de oitocentos profesionais e que constitúe a organización de referencia neste ámbito en España; nace en 1992, da iniciativa de destacados profesionais da comunicación, motivados pola crecente importancia e alcance das súas responsabilidades na empresa e na sociedade.

A estes dous feitos hai que engadir que os empresarios son cada vez máis conscientes de que é necesario contar coa figura dun directivo de comunicación. Tamén de incorporar a comunicación á estratexia da empresa, que debe dar a coñecer a súa actividade  ao conxunto da cidadanía. Pero para iso é preciso que teña no seu equipo a un profesional dos medios, que será o responsable de levar a cabo a xestión cotiá da comunicación empresarial -interna e externa-, prestando especial atención ás relacións coa prensa e, nestes tempos máis que nunca, á xestión da comunicación en situacións de crise.

Porque en época de crise tamén xurden oportunidades. Unha delas pasa pola presenza nas redes sociais, imprescindibles para definir adecuadamente unha estratexia de comunicación competitiva, en canto achegan valor á marca e ao negocio. A nova contorna dixital está implícita na estratexia de comunicación das organizacións e non entendemos a comunicación do século XXI sen a tecnoloxía: hoxe en día atopámonos ante a revolución das redes sociais, cunha interconexión total que fai necesaria a implementación das novas tecnoloxías nas estratexias de comunicación para dar resposta ás novas demandas.

Os medios democratizáronse e apareceron novas audiencias, o que supuxo un cambio nas relacións tradicionais entre ambos. A revolución dixital deuse non só nas empresas, senón tamén nos propios medios. Proba diso é a evolución que experimentaron as salas de prensa 2.0 ao longo dos últimos anos. Parafraseando a Ignacio Ramonet, antes era un modelo de comunicación de masas e agora son masas de comunicadores. O cambio que sufriron as relacións cos medios e os comunicados de prensa debido á evolución tecnolóxica e á mobilidade foi tremendo, e incidiu na necesidade de traballar nos contidos e utilizar as redes sociais como caixa de resonancia e espazo de diálogo. Quedouse obsoleto o requisito de estar situado fisicamente nunha determinada zona xeográfica; agora valóranse enormemente a mobilidade e a capacidade do profesional, especialmente os seus coñecementos das novas tecnoloxías.

14 de xan. de 2012

0 comentários :

Danos a túa opinión