A nosa casa do Vilariño

Antón de Guizán.-

Xermolos acaba de comenzar a campaña «salvemos a casa de Díaz Castro» para recuperala como espazo de uso social e cultural, vinculada á poesía e a auga, moi presentes na vida do poeta. Trabúcanse aqueles que desprezan esta iniciativa aducindo a clásica retaíla de que hai cousas máis urxentes e importantes que facer, como si esta recuperación impedira acometer outras prioridades. Non é a casa de Díaz Castro nun sentido reduccionista e privativo, moi ao contrário, é a casa de todos, "a nósa casa dodo Vilariño" igual que o poeta é xa do común dos galegos e galegas. E si alguén sae beneficiado desta iniciativa, será o pobo de Guitiriz e nomeadamente a parroquia dos Vilares neste intre no que tanta falta fai revitalizar o rural, poñelo en valor con actuacións que o volvan a convertir no centro da cultura dun país que sen rural camiña inevitablemente cara á extinción. Xermolos, depositaria do legado de Pepe do Vilariño, pula por manter este legado vivo máis aló do ano en que se lle adicaron as letras galegas e que sexa a súa casa un lugar de referencia, de encontro, o espazo depositario de todo o referente a Diaz Castro pero tamén un lugar vivo, de interacción diaria entre persoas e colectivos, esa "herba pequerrechiña" que desde Os Vilares, encha de perfume o mundo. Nesta importante iniciativa, estanse a implicar artistas, asociacións, xente do común, cada quén na medida das súas posibilidades, uns con videos, outros con obras de arte, outros cantando ou recitando e outros con cartos, de maneira comunal, como sempre se fixeron as cousas...

Bótase en falta, se cadra, unha maior implicación institucional que garanta ese pulo definitivo como ocorre con outras actuacións necesarias e demandadas no rural referidas á conservación do património.

Os Vilares, cos frescos da igrexa en serio perigo, a escola habaneira da Conchada con necesidades básicas para a súa posta en valor e uso veciñal, os cobertizos e a casa do sindicato en estado ruinoso e o patrimonio etnográfico secuestrado polas silveiras, precisa que se actúe con urxencia, comenzando pola casa de Díaz Castro, "a nosa casa do Vilariño". Aí estaremos.

16 de mar. de 2017

0 comentários :

Danos a túa opinión