Salvar os frescos

Redacción.-

A Asociación Sócio-Cultural Lareira de soños dos Vilares e o párroco de Labrada, Luia Ángel Rodríguez Patiño, lebarán a cabo diversas iniciativas para reclamar a urxente restauración das pinturas murais renacentistas das igrexas das parróquias de Labrada e Os Vilares. Despois de vários anos de reclamacións, entrevistas, informes e visitas de autoridades para a recuperación destas importantes pinturas dos séculos XV e XVI sin resultados positivos, a alarma do deterioro dos mesmos obrigam a chamar a atención sobre o perigo da perda definitiva duna frescos con mais de cinco entoa anos de antiguidade.

As humidades, o desconchado das paredes, a falta de mantemento e consolidación destas obras artísticas levam a unha degradación ano tras ano que vai camiño de facerse definitiva e irrecuperável si non se actúa con urxencia.

É por isto que as duas parróquias despois de várias conversas entre o párroco de Labrada e o presidente da Lareira de soños decidiron emprender accións conxuntas para apremiar ás institucións na salvación destes murais e o seu posterior nomeamebto como Ben de Interese Cultural (BIC).

Descubertos os frescos nos anos 90 en ámbalas dúas igrexas e conservados detrás de caleados profiláticos, non se tem tomado ningunha de protección desde entonces, quedando case trinta anos á súa sorte e con un avanzado estado de deterioro.

A Terra Chá Ten nestes frescos um importante património de arte relixiosa que debe preservar e poñer en valor nuns templos ademáis coas suas orixes nos séculos XII (Os Vilares) e XIII (Labrada) e con importantes retablos góticos e renacentistas e outras iconografias entre a que destaca tamén o calvário de três cruzeiros dos Vilares ou o sartego de pedra entre outros...

26 de out. de 2017

0 comentários :

Danos a túa opinión