O Consorcio de Santiago

Moncho Paz

O Pelegrín pasou a mellor vida en plena adolescencia. E o único que cantou a elexía foi o ex-conselleiro Vázquez Portomeñe, pai adoptivo da mascota institucional nada en 1993, ano que supuxo o punto de inflexión do despegamento cultural de Santiago, coa organización do proxecto Compostela 93 para a celebración do primeiro Xacobeo de masas. Este evento institucional vencellou a distintas Administracións Públicas -local, autonómica e estatal- co obxectivo común de promocionar a cidade tendo en conta a súa condición de capital de Galicia, e tamén para redescubrir o Camiño de Santiago como base da identidade común europea. A celebración do Ano Xacobeo (1993, 1999, 2004, 2010…) converteuse así no motor de diversos proxectos culturais nos que interviñeron tanto o sector público coma o privado.

Foise creando unha imaxe de marca de Compostela como capital cultural internacional. Por unha banda, favoreceuse a recuperación, revalorización e uso do patrimonio histórico e cultural da cidade; e por outra, posibilitouse a construción de novos espazos culturais, xunto coa remodelación de infraestruturas e equipamentos existentes. A partir da década dos 90, Santiago situouse como centro dunha rica vida cultural en detrimento de outras urbes galegas. Deste xeito, implantábase un modelo de intervención cultural no que adquiriron especial protagonismo o Concello de Santiago, a Xunta de Galicia, a Universidade e, en menor medida, os axentes privados.

A proxección cultural da capital permitiu a revitalización e organización do Real Padroado da Cidade de Compostela e a creación do seu instrumento executivo para o apoio administrativo e de xestión, o Consorcio de Santiago, que actuou sobre todo como patrocinador de eventos culturais e promoveu o exercicio coordinado das tres Administracións dende o punto de vista cultural.

Hoxe, a situación é moi diferente á que tiñamos hai uns anos, cando Santiago foi Capital Cultural europea. A redución da aportación económica das Administracións -reflectida nos orzamentos para 2010- e as diferencias políticas, fan que o Consorcio teña un protagonismo notablemente inferior ao de etapas anteriores. Parece que na actualidade ninguén repara en que a confrontación de intereses vai en detrimento da promoción de Compostela, como se xa non existiran obxectivos comúns. Sen ánimo de ser agoireiro, paréceme unha mágoa e un mal comezo para o Xacobeo 2010.

29 de out. de 2009

0 comentários :

Danos a túa opinión