Teatro Ensalle a 105 pasos na sala NASA

Redacción

Teatro Ensalle é sobre todo unha compañía de creación e investigación. Formada en 1995, desde o ano 2003, coa apertura do Teatro Ensalle na cidade de Vigo, está investigando en novas linguaxes e dramaturxias ao servizo da creación. O seu teatro é o resultado do traballo físico e do adestramento continuo. Todos os membros da compañía están en maio ou menor medida involucrados en todas e cada unha das producións e coproducións que Teatro Ensalle leva a cabo. A compañía sempre amosou nas súas montaxes unha preocupación por situacións de abatemento social e por unha visión incisiva das realidades actuais.

Nesta atmósfera de investigación encádrase 105 pasos, que conta co asesoramento doutros creadores como Provisional Danza ou Daniel Abreu. 105 pasos o la mecánica de la carne, desde o punto de vista formal, é un espectáculo multidisciplinar no que se combina a palabra, o movemento e a acción na procura dunha peza non formalmente teatral. Fálase de distancias, da infinita distancia que existe entre o que sofre e o que mira, dos anos que pasan nun segundo cando de súpeto comézase a sofrer e sábese que xa nada será igual, do mirar bovino da xente que mira, a un lado da praza, como outros dan voltas. Os pasos que mide a praza de Mayo de Bos Aires son 105, de aí vén o título da obra. Trátase dun "lugar emblemático no que a realidades paralelas se refire, uns camiñaban en círculo coa súa desgraza ao lombo e outros miraban como espectadores e pensaban que os camiñantes tolearan. Os 105 pasos miden o percorrido máis curto porque foron medidos por un turista europeo ás presas", sinala o texto.

Autor e director: Pedro Fresneda. Elenco artístico: Raquel Hernández e Artús Rei. Escenografía: Teatro Ensalle. Deseño de iluminación: Pedro Fresneda. Vestiario: Teatro Ensalle. Idiomas: Castelán/Galego.


Entradas adiantadas na web da Nasa.

30 de out. de 2009

0 comentários :

Danos a túa opinión