O debate das deputacións

Moncho Paz

Nos anos oitenta e noventa asistimos á reivindicación segregacionista do municipalismo galego, plasmada de xeito especial en dous casos, Cariño e Burela, cuxos desexos de independencia e rebeldía viñan de lonxe. Pero nun momento de grave crise económica como o actual, onde conceptos como fusión ou concentración organizacional están á orde do día, aquel debate perdeu todo o sentido para ser substituído por procesos de agregación ou vinculación, tendo en conta as dificultades de xestión que leva a existencia de concellos de 5.000 ou menos habitantes. Agora o discurso político é repetitivo coa idea de compartir servizos. Chegados a este punto, cómpre revisar o mapa local e provincial, outorgándolle importancia ás mancomunidades e tamén para afondar no modelo de comarcalización de Galicia.

Por outra banda, xurden de novo moitas dúbidas sobre a importancia real das deputacións provinciais. A cuestión plantexouna a comezos deste mes o ministro de Fomento, José Blanco: ten sentido nunha Administración tan descentralizada que sigan a existir as deputacións? E foi toda unha sorpresa, que ocupou titulares destacados en medios de comunicación de distintas tendencias, pois ata entón esa reflexión era exclusiva do nacionalismo. De súpeto reábrese o debate sobre o papel destes organismos, cada vez máis cuestionado, especialmente polos partidarios do federalismo e da comarcalización como esquemas administrativos. Agora é o intre de axuntar feitos e vontades políticas, facilmente dadas a caer no esquecemento.

Para reforzar estes argumentos quixera destacar unhas verbas do profesor Álvarez Corbacho, ata hai poucos meses membro do Consello de Contas, referíndose aos concellos galegos: “orzamentos raquíticos, dependencias estruturais, clientelismos múltiples, urbanismo feble ou inexistente, xestión manifestamente mellorable, escaso investimento en capital humano, competencias disminuídas, obsolescencias administrativas, reducida dimensión política”. Galicia precisa, pois, unha redefinición territorial.

28 de xuño de 2010

1 comentários :

Danos a túa opinión