Presentación de "O pequeno é grande"

Redacción.-

O Instituto de Estudos Chairegos organiza para o vindeiro venres, 13 de febreiro de 2015, ás 20:30 horas, no Salón de Actos da Casa da Cultura, a pre- sentación do libro de Xoán Carlos Carreira Pérez e Emilio Carral Vilariño “O pequeno é grande. A agricultura familiar como alternativa, O cas gale- go”, editado por Através Editora/AGAL.

Como se pode ler na páxina web da editora do libro, “O Pequeno é grande. A agricultura familiar como alternativa: O caso galego” é un novo número da colección Através das Ideias centrado na importan- cia da agricultura en pequena escala. Unha combi- nación de revisións bibliográficas, investigacións e conclusións proprias dos autores, hipóteses e ideias prospetivas, que tenciona apresentar un conxunto de ideas e propostas para incentivar un debate necesa- rio na nova fase que deberá comezar para a agricul- tura galega.

É un ensaio que aspira a ser un ponto de partida, non de chegada. Os profesores Xoán Carlos Carreira e Emilio Carral procuram respostas para as pergun- tas chave: Quen habita hoxe o meio rural? Cales son
os diferentes tipos de explotacións agrarias galegas na atualidade? Cal é o papel da agricultura en pequena escala? No século XXI, o minifundio continua a ser un problema para o desenvolvemen- to agrario da Galiza ou, dalguna maneira, é unha agricultura de precisión, feita, iso si, con base nun enorme esforzo? Até que ponto son certas as ideas en que se funda a consideración das pe- quenas explotacións labregas familiares como marxinais? Até que ponto poden ter un papel im- portante no novo paradigma da agricultura entendida non só como produtora de alimentos mas tamén como fornecedora de servizos á sociedade?

Xoán Carlos Carreira Pérez:! Lugo, 1956. Doutor enxeñeiro agrónomo, profesor de Enxeñaria Agroflo- restal na Universidade de Santiago de Compostela. Foi vice-reitor de Infraestruturas, diretor da Escola Politécnica Superior de Lugo e da E.U. de Enxeñaria T. Florestal. Tivo diversos cargos de responsabilidade en organizacións políticas e sindicais nacionalistas. En 1975 integrouse nos CALL, sendo um dos seus primeiros membros e un dos impulsores do Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas. Autor de va- rios livros e artigos científicos, ten colaborado en diversos meios de comunicación, como A Nosa Terra, El Progreso, Vieiros e Praza Pública.

Emilio V. Carral Vilariño:! Santa Mariña do Castro de Amarante (Antas de Ulla), 1962. Doutor en Cien- cias Biolóxicas, profesor da Área de Ecoloxía na Universidade de Santiago de Compostela. Foi subdirector e director (en funcións) da Escola Politécnica Superior e coordena o IV Ciclo Universitário no Campus de Lugo. Realizou estadías en centros estranxeiros (Cuba e Holanda). Ten publicado numerosos artigos cientí- ficos e de divulgación sobre residuos agroindustriais, polución, metais pesados, nutrientes, control ambien- tal, bioindicación, especies protexidas, xestión ambiental e biodiversidade.

11 de feb. de 2015

0 comentários :

Danos a túa opinión