Axudas ás bibliotecas dos concellos

Redacción.-

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de convocar as axudas aos concellos para a dotación de novidades editoriais en galego e en formato físico nas bibliotecas e axencias de lectura municipais integradas na Rede de Bibliotecas de Galicia.

Con esta liña de subvencións, o departamento de Cultura do Goberno galego axuda a que os concellos actualicen as súas coleccións bibliotecarias e as enriquezan coa incorporación de materiais novos que contribúen a mellorar a calidade do servizo e a satisfacer as demandas dos usuarios e usuarias destes espazos. Ademais, fomenta a edición de libros publicados en galego, así como a promoción da lectura entre a cidadanía.

En función do número de habitantes
Para tal fin a Consellería habilita este ano unha contía de 300.000, que se repartirá en función do número de habitantes de cada concello solicitante. Cómpre salientar que son axudas en concorrencia non competitiva, isto é, que se atenderán todas as solicitudes recibidas sempre que cumpran cos requisitos esixidos na Orde que se publica no DOG de hoxe (http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160425/AnuncioG0164-110416-0001_gl.html) .

Poderán optar a estas axudas todos os concellos que sexan titulares de bibliotecas ou axencias públicas integradas na Rede de Bibliotecas de Galicia e que estean ao día nas súas obrigas tributarias. Entre outros requisitos a cumprir tamén deberán abrir ao público un mínimo de 15 horas semanais e ter informatizada a súa xestión. Os fondos bibliográficos obxecto de subvención deberán estar incorporados á plataforma electrónica novidadeseditoriais.xunta.gal, e ser seleccionados e recibidos por cada concello beneficiario.

A presentación de solicitudes deberá formalizarse exclusivamente por medios electrónicos a través da sedehttps://sede.xunta.es, e o prazo remata o día 26 de maio.

Plataforma dixital
Así mesmo, o pasado venres publicouse no DOG (que pode consultarse no enlacehttp://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160422/AnuncioG0164-110416-0003_gl.html ) a resolución para que as empresas editoras participen como entidades colaboradoras para dotar de novidades editoriais ás bibliotecas municipais.

A este respecto ponse en marcha un sistema de adquisición dos libros editados como novidades editoriais a través dunha plataforma dixital electrónica, que facilitará a imediatez da subministración do material bibliográfico ás entidades solicitantes.

Toas as entidades participantes deben ter a condición de editoras de libros e inscribirse na plataforma novidadeseditoriais.xunta.gal. As novidades editoriais ofertadas deben cumprir cunha serie de requisitos como que sexan publicacións en lingua galega en formato impreso, que teñan unha primeira edición entre o 1 de xaneiro de 2015 e o 1 de outubro de 206, que non superen os 70 € (IVE incluído) de prezo de venda ao público, e que non sexan libros de texto.

A través da mencionada plataforma dixital tramitaranse os pedidos a cada unha das editoriais titulares de cada libro seleccionado polo concello respectivo, e serán as propias editoriais as que se encarguen do envío dos libros a cada solicitante, custos incluídos, nun prazo máximo de 15 días. Posteriormente, a Consellería -a través da Secretaría Xeral de Cultura- aboará ás editoriais os correspondentes pagos previa xustificación de gasto.

2 de maio de 2016

0 comentários :

Danos a túa opinión